Directori

Institució

Nom i cognoms

Grup de recerca

Càrrec

Contacte

Temes

Adrià Garcia i Mateu

DIMMONS

PDI

agarciamateu@uoc.edu, adria@holon.cat

Polítiques d'habitatge