Directori

Institución

Nombre y apellidos

Grupo de investigación

Cargo

Contacto

Temas

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Jordi González Guzmán

Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal

Personal investigador postdoctoral

jordi.gonzalez@upf.edu

Financiarización

Mercado de la vivienda

Políticas de vivienda

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Mar Esteve-Güell

GURB

Personal investigador predoctoral

mar.esteve@uab.cat

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Rehabilitació i regeneració

Segregació

Universitat de Barcelona (UB)

Giovanni Patrocinio Guida Piqueras

CRIT

Personal investigador predoctoral

gioguipi@gmail.com

Habitatge i ciutat

Tercer sector

Universitat de Barcelona (UB)

Julio Ponce Solé

Rednmr

PDI

jponce@ub.edu

Dret a l'habitatge

Mercat de l'habitatge

Polítiques d'habitatge

Sistemes de tinença

Adrià Garcia i Mateu

DIMMONS

PDI

agarciamateu@uoc.edu, adria@holon.cat

Polítiques d'habitatge

Universitat de Barcelona (UB)

Mariona Tomàs Fornés

GREL

PDI

marionatomas@ub.edu

Gentrificación y desigualdades

Políticas de vivienda

Segregación

Vivienda y ciudad

Universitat de Barcelona (UB)

Lídia Garcia Ferrando

CRIT

PDI

lidiagarcia@ub.edu

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Rehabilitació i regeneració

Segregació

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Zaida Muxí Martínez

QURBIS

PDI

zaida.muxi@upc.edu

Dret a l'habitatge

Habitatge i ciutat

Igualtat i gènere

Polítiques d'habitatge

Urbanisme

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Joan Benach

GREDS-EMCONET

PDI

joan.benach@upf.edu

Pobresa energètica

Polítiques d'habitatge

Salut i habitatge

Sostenibilitat i canvi climàtic

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

María Teresa Tapada Berteli

EMIGRA

PDI

teresa.tapada@uab.cat

Disseny

Gentrificació i desigualtats

Polítiques d'habitatge

Segregació

Universitat de Barcelona (UB)

Marc Pradel Miquel

CRIT

PDI

marcpradel@ub.edu

Dret a l'habitatge

Habitatge i ciutat

Sostenibilitat i canvi climàtic

Universitat de Barcelona (UB)

Isabel Pellicer Cardona

GRICS

PDI

pellicer.isabel@ub.edu

Dret a l'habitatge

Gentrificació i desigualtats

Igualtat i gènere

Segregació

Universitat de Barcelona (UB)

Domènech Sibina Tomàs

PDI

domenecsibina@ub.edu

Derecho a la vivienda

Rehabilitación y regeneración

Urbanismo

Universitat de Barcelona (UB)

Núria Benach

Espais crítics

PDI

nuriabenach@ub.edu

Gentrificació i desigualtats

Igualtat i gènere

Segregació

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

David H. Falagán

QURBIS

PDI

david.hernandez.falagan@upc.edu

Disseny

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Tecnologia i innovació

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Catherine Pérez

Grup d'Habitatge i Salut de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona

PDI

cperez@aspb.cat

Salut i habitatge

Universitat de Barcelona (UB)

Ángela García Bernardos

PDI

agarciabernardos@ub.edu

Dret a l'habitatge

Igualtat i gènere

Polítiques d'habitatge

Tercer sector

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Carlos Marmolejo Duarte

QURBIS

PDI

carlos.marmolejo@upc.edu

Mercat de l'habitatge

Rehabilitació i regeneració

Sostenibilitat i canvi climàtic

Mara Ferreri

Beyond Inhabitation

PDI

mara.ferreri@polito.it

Dret a l'habitatge

Mercat de l'habitatge

Polítiques d'habitatge

Sistemes de tinença

Tercer sector

Universitat de Barcelona (UB)

Montserrat Simó Solsona

CRIT

PDI

msimo@ub.edu

Habitatge i ciutat

Turisme

Universitat de Barcelona (UB)

Santi Eizaguirre

CRIT

PDI

santieizaguirre@ub.edu

Sostenibilitat i canvi climàtic

Universitat de Barcelona (UB)

Montserrat Pareja Eastaway

CRIT

PDI

mpareja@ub.edu

Mercat de l'habitatge

Polítiques d'habitatge

Rehabilitació i regeneració

Sistemes de tinença

Universitat de Barcelona (UB)

Miriam Anderson

PDI

miriam.anderson@ub.edu

Dret a l'habitatge

Rehabilitació i regeneració

Sistemes de tinença

Sostenibilitat i canvi climàtic

Universitat de Barcelona (UB)

Mikel Aramburu

PDI

mikel.aramburu@ub.edu

Dret a l'habitatge

Gentrificació i desigualtats

Igualtat i gènere

Immigració i canvis demogràfics

Sistemes de tinença

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Marta Domènech Rodríguez

REARQ

PDI

marta.domenech@upc.edu

Disseny

Gentrificació i desigualtats

Rehabilitació i regeneració

Segregació

Tecnologia i innovació

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Josep Roca Cladera

CPSV (CER)

PDI

josep.roca@upc.edu

Dret a l'habitatge

Pobresa energètica

Rehabilitació i regeneració

Salut i habitatge

Sostenibilitat i canvi climàtic

Universitat de Barcelona (UB)

Josep Maria Chimenos Ribera

DIOPMA

PDI

chimenos@ub.edu

Rehabilitació i regeneració

Sostenibilitat i canvi climàtic

Universitat de Barcelona (UB)

Jordi Jofre Monseny

Institut d'Economia de Barcelona

PDI

jordi.jofre@ub.edu

Gentrificació i desigualtats

Immigració i canvis demogràfics

Mercat de l'habitatge

Mobilitat

Turisme

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Ibon Bilbao España

PDI

ibon.bilbao@upc.edu

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Tecnologia i innovació

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Francesc Peremiquel Lluch

GRU

PDI

francisco.peremiquel@upc.edu

Habitatge i ciutat

Rehabilitació i regeneració

Urbanisme