Directori

Institució

Nom i cognoms

Grup de recerca

Càrrec

Contacte

Temes

Universitat de Barcelona (UB)

Giovanni Patrocinio Guida Piqueras

CRIT

Personal investigador predoctoral

gioguipi@gmail.com

Habitatge i ciutat

Tercer sector

Universitat de Barcelona (UB)

Lídia Garcia Ferrando

CRIT

PDI

lidiagarcia@ub.edu

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Rehabilitació i regeneració

Segregació

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Zaida Muxí Martínez

QURBIS

PDI

zaida.muxi@upc.edu

Dret a l'habitatge

Habitatge i ciutat

Igualtat i gènere

Polítiques d'habitatge

Urbanisme

Universitat de Barcelona (UB)

Marc Pradel Miquel

CRIT

PDI

marcpradel@ub.edu

Dret a l'habitatge

Habitatge i ciutat

Sostenibilitat i canvi climàtic

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

David H. Falagán

QURBIS

PDI

david.hernandez.falagan@upc.edu

Disseny

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Tecnologia i innovació

Universitat de Barcelona (UB)

Montserrat Simó Solsona

CRIT

PDI

msimo@ub.edu

Habitatge i ciutat

Turisme

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Ibon Bilbao España

PDI

ibon.bilbao@upc.edu

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Tecnologia i innovació

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Francesc Peremiquel Lluch

GRU

PDI

francisco.peremiquel@upc.edu

Habitatge i ciutat

Rehabilitació i regeneració

Urbanisme

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Fernando Antón Alonso

TERRIPOC

PDI

fernando.anton.alonso@uab.cat

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Rehabilitació i regeneració

Segregació

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Carlos Delclós Gómez-Morán

Personal investigador postdoctoral

carlos.delclos@uab.cat

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Segregació

Universitat de Barcelona (UB)

Andrés Di Masso Tarditti

GRICS

PDI

adimasso@ub.edu

Dret a l'habitatge

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Psicologia residencial

Segregació

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Carles Donat

GURB

PDI

carles.donat@uab.cat

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Segregació

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Sergio Porcel López

IERMB

Personal investigador postdoctoral

sergio.porcel@uab.cat

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Segregació

Universitat de Barcelona (UB)

Sergi Valera Pertegàs

PsicoSAO

PDI

svalera@ub.edu

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Rehabilitació i regeneració

Segregació

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Juan Antonio Módenes Cabrerizo

Demografia de l'Habitatge, Centre d'Estudis Demogràfics

PDI

juanantonio.modenes@uab.cat

Habitatge i ciutat

Immigració i canvis demogràfics

Sistemes de tinença

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Gonzalo Piasek

QURBIS

Personal investigador predoctoral

gonzalo.piasek@upc.edu

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Rehabilitació i regeneració

Segregació

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Juli Carrere Balcells

Grup d'Habitatge i Salut de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona

Personal investigador postdoctoral

jcarrere@aspb.cat

Dret a l'habitatge

Habitatge i ciutat

Salut i habitatge

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Constanza Vásquez-Vera

Grup d'Habitatge i Salut de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona

Personal investigador predoctoral

ext_cvasquez@aspb.cat

Habitatge i ciutat

Igualtat i gènere

Salut i habitatge

Universitat de Barcelona (UB)

Montserrat Crespi Vallbona

PDI

mcrespi@ub.edu

Habitatge i ciutat

Turisme

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Pilar Garcia Almirall

QURBIS

PDI

pilar.garcia-almirall@upc.edu

Habitatge i ciutat

Immigració i canvis demogràfics

Mercat de l'habitatge

Polítiques d'habitatge

Rehabilitació i regeneració

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Maribel Rosselló Nicolau

ACC

PDI

maribel.rossello@upc.edu

Habitatge i ciutat

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Pere Joan Ravetllat Mira

REARQ

PDI

pere-joan.ravetllat@upc.edu

Habitatge i ciutat

Rehabilitació i regeneració

Tecnologia i innovació

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Judith Gifreu Font

Territori, Ciutadania i Sostenibilitat (URV)

PDI

judith.gifreu@uab.cat

Habitatge i ciutat

Polítiques d'habitatge

Rehabilitació i regeneració

Universitat de Barcelona (UB)

Marisol García Cabeza

CRIT

PDI

marisolgarcia@ub.edu

Dret a l'habitatge

Gentrificació i desigualtats

Habitatge i ciutat

Segregació

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Jaime Coll López

ARIENS

PDI

jaime.coll@coll-leclerc.com

Habitatge i ciutat

Salut i habitatge

Tecnologia i innovació

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Carme Borrell

Desigualtats en Salut (CIBER de Epidemiología y Salud Pública)

Salut urbana (IIB Sant Pau)

PDI

cborrell@aspb.cat

Habitatge i ciutat