Directori

Institució

Nom i cognoms

Grup de recerca

Càrrec

Contacte

Temes

Universitat de Barcelona (UB)

Mikel Aramburu

PDI

mikel.aramburu@ub.edu

Dret a l'habitatge

Gentrificació i desigualtats

Igualtat i gènere

Immigració i canvis demogràfics

Sistemes de tinença

Universitat de Barcelona (UB)

Jordi Jofre Monseny

Institut d'Economia de Barcelona

PDI

jordi.jofre@ub.edu

Gentrificació i desigualtats

Immigració i canvis demogràfics

Mercat de l'habitatge

Mobilitat

Turisme

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Antonio López Gay

Globalització, migracions i espai

PDI

tlopez@ced.uab.cat

Gentrificació i desigualtats

Immigració i canvis demogràfics

Mobilitat

Segregació

Universitat de Barcelona (UB)

Cristina López Villanueva

TERRIPOC

PDI

clopez@ub.edu

Dret a l'habitatge

Gentrificació i desigualtats

Immigració i canvis demogràfics

Turisme

Urbanisme

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Juan Antonio Módenes Cabrerizo

Demografia de l'Habitatge, Centre d'Estudis Demogràfics

PDI

juanantonio.modenes@uab.cat

Habitatge i ciutat

Immigració i canvis demogràfics

Sistemes de tinença

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Albert Sales Campos

PDI

albert.sales@upf.edu

Dret a l'habitatge

Gentrificació i desigualtats

Immigració i canvis demogràfics

Segregació

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Pilar Garcia Almirall

QURBIS

PDI

pilar.garcia-almirall@upc.edu

Habitatge i ciutat

Immigració i canvis demogràfics

Mercat de l'habitatge

Polítiques d'habitatge

Rehabilitació i regeneració

Universitat de Barcelona (UB)

Fernando Gil Alonso

TERRIPOC

PDI

fgil@ub.edu

Gentrificació i desigualtats

Immigració i canvis demogràfics

Mobilitat

Segregació